Kominictví ságl

 
 

Provádím revize komínů a kouřových cest jak u nové výstavby, tak periodické revize stávajících objektů.


Součástí revizní zprávy jsou upozornění na závady a náměty na zlepšení provozu.


V případě dohody se zákazníkem, provádím prohlídky pravidelně v intervalech, které jsou dány zákonem. Odpadne Vám tak starost o tuto zákonnou povinnost.

Revize komínů